Welkom op de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur van Geraardsbergen

Vanaf 1 juli 2021 zijn alle lokale besturen in Vlaanderen wettelijk verplicht om te publiceren volgens specifiek bepaalde gelinkte datastandaarden en technische voorwaarden.

Naar aanleiding van deze wettelijke verplichting kan je vanaf 1 juli 2021 hier de documenten raadplegen die het lokaal bestuur van Geraardsbergen publiceert in het kader van actieve openbaarheid van bestuur.

Documenten van vóór 1 juli 2021 kan je raadplegen op www.geraardsbergen.be/bekendmakingen


HOE DOCUMENTEN RAADPLEGEN?

Via Kalender (geniet de voorkeur)

 • Klik op “kalender” rechtsboven
 • Klik op de datum en het vergaderorgaan waar je informatie over wenst te raadplegen
 • Je ziet een overzicht van de agendapunten van die vergadering. Helemaal onderaan kan je de bijhorende bijlagen/ documenten downloaden.
  De notulen van een gemeenteraad zijn hier pas raadpleegbaar nadat ze op de eerstvolgende gemeenteraad worden goedgekeurd
 • Wanneer je op het “+ -teken” naast een agendapunt klikt, krijg je de beslissing van het vergaderorgaan over dit agendapunt te zien
 • Wanneer de titel van een agendapunt zwart gekleurd staat, is het volledige besluit mét de bijhorende bijlagen beschikbaar.
  Je kan dit raadplegen door op de titel te klikken.
  De bijlagen vind je onderaan (bijvoorbeeld de jaarrekening indien het agendapunt “goedkeuren van de jaarrekening” is)
  Je kan deze documenten onderaan de pagina downloaden.

Via de Zoekfunctie

 • Typ in het balkje met het vergrootglas rechtsboven het woord dat je zoekt, bijvoorbeeld “jaarrekening”
 • Je krijgt een overzicht van alle documenten waar dit woord in voorkomt
 • Via de filterfunctie kan je de zoekresultaten verder verfijnen en beperken
 • Klik op de titel van het gewenste document
 • Onderaan dit document kan je de bijlagen downloaden, indien er bij dit document bijlagen horen (! Enkel bij de html-versie van het document)


WELKE DOCUMENTEN ZIJN HIER RAADPLEEGBAAR?

Agenda

 • van de gemeenteraad
 • van de raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen

 • van de gemeenteraad
 • van de raad voor maatschappelijk welzijn

De audioverslagen van deze raden kan je (her)beluisteren op https://channel.royalcast.com/geraardsbergen/#!/archived.

Besluitenlijsten

 • van de gemeenteraad
 • van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB)
 • van het college van burgemeester en schepenen
 • van het vast bureau
 • van de burgemeester

Besluiten en hun inhoud

 • reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester
 • de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de belastingreglementen en retributiereglementen van de gemeente
 • wijzigingen in de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW
 • wijzigingen in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
 • de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de deontologische codes van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en het personeel
 • de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de deontologische codes van de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vast bureau en het personeel
 • de oprichtingsakte van de autonome gemeentebedrijven
 • de statuten en de wijzigingen ervan van de autonome gemeentebedrijven
 • de statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
 • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
 • de beleidsrapporten van gemeente, OCMW en van het AGB
 • de besluiten gemeenteraad over beleidsrapporten van het AGB
 • de besluiten over retributies van raad van bestuur van het AGB

Persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie worden niet gepubliceerd of ter beschikking gesteld.


Hulp nodig?

Vind je een document van bovenstaande lijst niet terug, dan kan je terecht bij het secretariaat via secretariaat@geraardsbergen.be of 054 43 44 17.

 

Passieve openbaarheid van bestuur

Je kan een bestuursdocument opvragen via https://www.geraardsbergen.be/eloket/formulier/97/aanvraag-toegang-tot-bestuursdocumenten-inzage-uitleg-afschrift.

Meer informatie over deze procedure, waarop een retributie wordt geheven, op https://www.geraardsbergen.be/passieve-openbaarheid---recht-op-inzage-uitleg-kopie.

 

Ben je het niet eens met een beslissing?

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel